Historie firmy

Naše firma byla založena 23. 3. 1990 při tzv. Malé privatizaci panem Františkem Krejčím, který v pohřebnictví pracuje od 1. 9. 1975.

Postupem let vybudoval František Krejčí vlastní zázemí  a přešel z pronajatých prostor do soukromých. Nejdříve objednávkovou kancelář jednatelství Pohřebního ústavu, posléze budovu Pietní oázy s chladícím a mrazícím zařízením, se skladem a garážemi pro pohřební vozidla. Mnoha úpravami také prošlo vnitřní vybavení Kaple sv. Michala coby smuteční síně až do dnešní podoby. Poslední úprava proběhla 21. 8. 2012.

Na základě postupných změn až do stávajícího Zákona o pohřebnictví byl Pohřební ústav Františka Krejčího podle požadavků tohoto zákona vybudován a zaměstnanci odborně školeni a přezkoušeni.

František Krejčí je jeden ze zakládajících členů Sdružení pohřebnictví České republiky a jeho dlouholetý člen dozorčí rady. Od 22. 7. 2009 je Pohřební ústav Františka Krejčího s. r. o. držitelem Znaku kvality, který uděluje Sdružení pohřebnictví ČR.

Contact

Pohřební ústav Františka Krejčího, s. r. o. Požárníků 86/7
792 01 Bruntál

IČ: 26856409
DIČ: CZ26856409
kancelář: 554 714 100
pohotovost: 603 503 386
krejcipohrustav@seznam.cz